Որոնում

 
 
 
 
 

2014 թվականի հունվարի 1-ից ծխախոտի արտադրանքի հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ 12.12.2013

Ծխախոտի արտադրանքի մասով ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման կարգը վերաբերում է 2014 թվականի հունվարի 1-ից ներմուծվող և իրացվող ծխախոտի արտադրանքի, իսկ ՀՀ-ում արտադրվող ծխախոտի մասով՝ 2014 թվականի հունվարի 1-ից իրացվող ծխախոտի արտադրանքի նկատմամբ:

Փաստաթղթեր