Որոնում

 
 
 
 
 

Առևտրային կազմակերպություն

  • Գրանցում
  • Հարկային հաշվառում
  • Դրամարկղային գործառույթներ
  • ՀԴՄ
  • Շարունակելի

Ոչ Առևտրային կազմակերպություն

  • Գրանցում
  • Հարկային հաշվառում
  • Դրամարկղային գործառույթներ
  • ՀԴՄ
  • Շարունակելի

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Integer volutpat felis non tortor semper, in rutrum turpis sagittis

Pellentesque euismod fermentum diam, vel auctor libero

Nulla sed tristique dolor

Nunc non volutpat ipsum

Nulla nec sodales magna

Quisque leo odio, placerat sit amet placerat tempor, vestibulum eu neque

Integer purus ex, ultrices luctus finibus non, aliquet vulputate nisi

Suspendisse rutrum hendrerit lorem, vel auctor ipsum aliquam sit amet

Vestibulum at erat eget nisi finibus dignissim

Nunc auctor neque quis sem placerat porta

Quisque molestie bibendum odio, dictum porttitor lorem rhoncus nec

Maecenas lacinia mollis lectus
Հաճախ տրվող հարցեր
 

10%` անկախ ռեզիդենտությունից և քաղաքացիությունից

Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հավելվածի 13-րդ կետի 13-րդ ենթակետի համաձայն` արտոնագրային վճարի հաշվարկման համար հիմք ընդունվող ելակետային տվյալներն են` անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեության համար` աշխատողների թիվը:

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 12-րդ ենթակետի համաձայն` նվազեցվող եկամուտ է համարվում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմաների սահմաններում աշխատանքային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) հետ կապված փոխհատուցման վճարները (այդ թվում` դիվանագիտական ծառայողներին տրվող փոխհատուցման վճարները), բացառությամբ աշխատանքից ազատվելու դեպքում չօգտագործված արձակուրդի փոխհատուցման վճարների:

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն`աշխատողի աշխատանքի ընդունումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու փաստը լիազոր մարմնի կողմից արձանագրվելու դեպքում գործատուն տվյալ (արձանագրման) ամսում յուրաքանչյուր չձևակերպված վարձու աշխատողի համար հաշվարկում և վճարում է եկամտային հարկ` 60.000 դրամի չափով, եթե չձևակերպված վարձու աշխատողների քանակը մեկից երեք: "Վարչական իրավախախտումների մասին" ՀՀ օրենսգրքի 169.5-րդ հոդվածի համաձայն`առանց ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված աշխատանքի ընդունման պահանջները բավարարող աշխատանքային պայմանագրի աշխատող պահելն առաջացնում է`տուգանքի նշանակում խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար:

Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի դրույթներով, ըստ որի  այն հարկատուն, որը  հարկային մարմին ներկայացրել է գործունեություն չիրականացնելու /գործունեությունը դադարեցնելու/  մասին հայտարարություն, կարող է  նշյալ հայտարարությունը ներկայացնելուց հետո  եկամտային հարկի կանխավճարներ չկատարել: 

 

Մինչև 2016թ. հունվարի 1-ը «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը (բացառությամբ շրջանառության հարկ վճարողների) իրենց հաշվառման հարկային մարմին են ներկայացնում նախորդ ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն

Պարբերականություն՝ Ամսական

Մինչև 2016թ. հունվարի 1-ը «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը (բացառությամբ շրջանառության հարկ վճարողների) իրենց հաշվառման հարկային մարմին են ներկայացնում նախորդ ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն

Պարբերականություն՝ Ամսական

Հաստատագրված վճարի վճարումը կատարվում է վճարողի կողմից ինքնուրույնաբար` յուրաքանչյուր ամսվա համար

Պարբերականություն՝ Ամսական

Օրենքով սահմանված տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման մասով հաստատագրված վճար

Պարբերականություն՝ Ամսական

Օրենքով սահմանված խաղարկությունով և ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաև համակցված վիճակախաղերի իրականացման դեպքում կազմակերպիչները ներկայացնում են ելակետային տվյալի մասին հայտարարությունը իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին:

Պարբերականություն՝ Ամսական

Օրենքով սահմանված խաղարկությունով և ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաև համակցված վիճակախաղերի իրականացման հաստատագրված վճար

Պարբերականություն՝ Ամսական

Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնողների կողմից կատարվում է գազի ֆիզիկական ծավալների հաստատագրված վճար

Պարբերականություն՝ Ամսական

Նորություններ

Հարկային մարմնի պարզաբանումը հարկային հաշիվների դուրս գրման էլեկտրոնային համակարգի խափանումների վերաբերյալ 20.7.2016

Հարկային մարմնի պարզաբանումը հարկային հաշիվների դուրս գրման էլեկտրոնային համակարգի խափանումների վերաբերյալ

«Պաշտոնական նորություններ
Տեղեկատվություն
Հարկային հաշիվների դուրս գրման էլեկտրոնային համակարգի վերաբերյալ
Հարկային...

Տեղի է ունեցել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի նիստ 9.8.2016

2016 թվականի օգոստոսի 9-ին ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի նիստ: Հանձնաժողովը քննարկել է ՀՀ ԿԱ...

2016 թվականի նոյեմբերի 8-ին կայացել է ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի հերթական նիստը 30.11.2016

2016 թվականի նոյեմբերի 8-ին ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի  գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի նիստը: Հանձնաժողովը քննարկել է ՀՀ ԿԱ...