Որոնում

 
 
 
 
 

Տեղի է ունեցել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի նիստ 9.8.2016

2016 թվականի օգոստոսի 9-ին ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի նիստ: Հանձնաժողովը քննարկել է ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի ընդունած որոշումների դեմ մեկ հայտ: Քննարկելով ներկայացված հիմնավորումներն ու փաստարկները՝ հանձնաժողովը որոշել է բավարարել ֆիզիկական անձի բողոքը:

Քաղաքացի Հրանտ Վարդանյանը բողոք է ներկայացրել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողով՝ հարկային մարմնի կողմից կայացված որոշումը վերանայելու խնդրանքով:  ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի 2016 թվականի օգոստոսի 8-ին կայացած նիստում Հրանտ Վարդանյանի  բողոքը բավարարվել է և հանձնարարվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ին երկրորդ գույքի իրացման մասով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման համար հիմք ընդունել գույքի առուվաճառքի պայմանագրով սահմանված վաճառքի գինը:

Հարկային մարմնի պարզաբանումը հարկային հաշիվների դուրս գրման էլեկտրոնային համակարգի խափանումների վերաբերյալ 20.7.2016

Հարկային մարմնի պարզաբանումը հարկային հաշիվների դուրս գրման էլեկտրոնային համակարգի խափանումների վերաբերյալ

«Պաշտոնական նորություններ
Տեղեկատվություն
Հարկային հաշիվների դուրս գրման էլեկտրոնային համակարգի վերաբերյալ
Հարկային հաշիվների դուրս գրման էլեկտրոնային համակարգի գերծանրաբեռնվածության հետևանքով համակարգում առաջացել է մինչև 19.07.2016թ. ստացված հարկային հաշիվների ստորագրման խնդիր, ինչի կապակցությամբ հայտնում ենք, որ առկա խնդրի ամբողջական վերացման վերաբերյալ հարկային մարմինը լրացուցիչ հաղորդագրություն կտարածի:
Խնդրի ամբողջական վերացման վերաբերյալ հաղորդագրության մեջ նշված խնդրի վերացման օրվան հաջորդող եռօրյա ժամկետում ստացված հարկային հաշիվների ստորագրման դեպքում հարկ վճարողները այդ հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ գումարները կարող են հաշվանցել 2016թ. 2-րդ եռամսյակի կամ 2016թ. հունիս ամսվա համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկներով, եթե բավարարված են հաշվանցման համար օրենքով սահմանված այլ պահանջները:
Միաժամանակ, մինչև խնդրի ամբողջական կարգավորումը, հարկ վճարողներին առաջարկվում է նաև հետևյալ հնարավորությունը.
ա) այն հարկային հաշիվները, որոնց համար հնարավոր է գեներացնել PDF փաստաթուղթ (հարկային հաշիվը բացվում է PDF ֆորմատով), կարող են ստորագրվել անհատական:
բ) այն հարկային հաշիվները, որոնց համար հնարավոր չէ գեներացնել PDF և ստորագրել, կարող են դուրս գրվել նոր հարկային հաշիվներ` նախկին մատակարարման ամսաթվով: Համակարգում առկա խնդիրների վերացումից հետո նախկինում դուրս գրված հարկային հաշիվները հնարավոր կլինի չեղյալ համարել` կրկնակի հաշվառումից խուսափելու նպատակով:»:

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

http://taxservice.am/MD_News.aspx?ntname=MDOfficialNews&nid=2953

2016 թվականի նոյեմբերի 8-ին կայացել է ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի հերթական նիստը 30.11.2016

2016 թվականի նոյեմբերի 8-ին ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի  գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի նիստը: Հանձնաժողովը քննարկել է ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի ընդունած որոշումների դեմ երկու բողոք՝ «Լինկ Տուր Էյր» ՍՊ ընկերության 05.10.2016 թ.վարչական բողոքը և «Պլենիում» ՍՊ ընկերության 05.10.2016 թ.վարչական բողոքը:

«Պլենիում» ՍՊ ընկերության 05.10.2016 թ.վարչական բողոքը բավարարվել է, իսկ «Լինկ Տուր Էյր» ՍՊ ընկերության 05.10.2016 թ.վարչական բողոքը մերժվել է:

1. «Պլենիում» ՍՊ ընկերության 05.10.2016 թ.վարչական բողոքը բավարարելու մասին ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումը

http://moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_8041527030611_Plenium.pdf

2. «Լինկ Տուր Էյր» ՍՊ ընկերության 05.10.2016 թ.վարչական բողոքը մերժելու մասին ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումը

http://moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_8041517749561_Link_Tur.pdf