Որոնում

 
 
 
 
 

Ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեությունից արտոնագրային վճարի հաշվարկման վերաբերյալ 7.7.2014

Ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) միջոցով ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայության մատուցման ժամանակ ավտոմեքենաների փոխարինվող մասերի և պարագաների (նյութերի) օտարման գործարքների մասով «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթները կիրառելի չեն և այդ մասով հարկերը հաշվարկվում են օրենքով սահմանված կարգով:

Փաստաթղթեր