Որոնում

 
 
 
 
 

Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից արտոնագրային վճարների և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գումարների հաշվառման որոշ հարցերի վերաբերյալ 1.3.2012

Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության տեսակներ իրականացնելու համար վճարված արտոնագրային վճարների և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գումարների հաշվառման որոշ հարցերի վերաբերյալ

Փաստաթղթեր