Որոնում

 
 
 
 
 

«Ավելացվա ծարժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ կետի կիրառության վերաբերյալ 1.3.2012

Կոմիսիայի կամ գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրերի, ինչպես նաև հանձնարարության կամ պրինցիպալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալական պայմանագրերի շրջանակներում ավելաված արժեքի հարկի կիրառության վերաբերյալ

Փաստաթղթեր