Որոնում

 
 
 
 
 

Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 12-րդ կետի կիրառության վերաբերյալ 20.3.2012

Անմիջական ներմուծող և (կամ) անմիջական արտադրող համարվող տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից առանց հարկային հաշիվների օտարման դեպքերում այդ գործարքների մասով հարկվող շրջանառությունը  20 տոկոսով ավելացնելու վերաբերյալ

Փաստաթղթեր