Որոնում

 
 
 
 
 

«Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի կիրարկման վերաբերյալ 11.5.2012

Անհատ ձեռնարկատերերի (ձեռներեցների) տարվա համար հաշվարկված սոցիալական վճարների մասով հարկային մարմին ներկայացվող տարեկան եկամուտների մասին հայտարարագրի ներկայացմանը և սոցիալական վճարների վճարման վերաբերկալ

Փաստաթղթեր