Որոնում

 
 
 
 
 
Ցուցադրվում են 21-40 արդյունքները 53 արդյունքներից
ՎերնագիրԹեմաԱմսաթիվՀամար
 
ՀՀ կողմից այլ պետությունների հետ եկամուտների եվ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին համաձայնագրերում շինարարական հրապարակի, մոնտաժային կամ հավաքման օբյեկտի առնչությամբ «մշտական հաստատություն» հասկացության կիրառման վերաբերյալՇահութահարկ15.08.20136
ՀՀ կառավարության և ՉԺՀ կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու վերաբերյալ համաձայնագրի տարածքային ոլորտի կիրառման վերաբերյալՇահութահարկ22.08.20137
Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից իրականացվող անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեության համար արտոնագրային վճարի հաշվարկման վերաբերյալԱրտոնագիր, արտոնագրային գործունեություն06.11.20138
2014 թվականի հունվարի 1-ից ծխախոտի արտադրանքի հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալԱվելացված արժեքի հարկ12.12.20139
Դրամական (փողային) շահումների արտարժույթով գովազդման եվ տրամադրման, խաղադրույքների (գրազների) արտարժույթով իրականացման վերաբերյալԱյլ12.01.20121
Ապահովագրական գործակալի գործունեության հետ կապված հարցերի վերաբերյալԱյլ, Ապօրինի ձեռնարկատիրական կամ առանց լիցենզիայի գործունեություն12.01.20122
2011 թվականի հաշվետու տարվա համար ռեզիդենտի կողմից շահութահարկի հաշվարկի և 2012 թվականի եռամսյակային կանխավճարների հաշվարկման վերաբերյալՇահութահարկ12.01.20123
2011 թվականի ընթացքում հարկային մարմնից ձեռքբերված հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման վերաբերյալԱվելացված արժեքի հարկ03.02.20124
Քաղաքաշինության կամ այլ բնագավառում գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող հարկ վճարողների նկատմամբ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀօրենքի 3-րդ հոդվածի «բ» ենթակետի կիրառման մասինԱվելացված արժեքի հարկ03.02.20125
Սոցիալական փաթեթում ներառված ծառայություններից օգտվելու արդյունքում ֆիզիկական անձանց մոտ առաջացող եկամուտները եկամտահարկով չհարկելու հարցի վերաբերյալԵկամտային հարկ, Եկամտահարկ20.02.20126
Անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների նկատմամբ 2012թ. ԱԱՀ-ի շեմը կիրառելու մասինԱվելացված արժեքի հարկ20.02.20127
«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի որոշ դրույթների կիրառության վերաբերյալԴրամարկղային գործառնություններ27.02.20128
Բանկերի ակտիվներում հաշվառվող բանկային ոսկու և թանկարժեք մետաղների վերագնահատման արդյունքների մասինՇահութահարկ01.03.20129
Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից արտոնագրային վճարների և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գումարների հաշվառման որոշ հարցերի վերաբերյալԱրտոնագիր, արտոնագրային գործունեություն, Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճար01.03.201210
Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և իրացվող՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական վճարի հաշվարկման որոշ հարցերի վերաբերյալԲնապահպանական վճար01.03.201211
«Ավելացվա ծարժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ կետի կիրառության վերաբերյալԱվելացված արժեքի հարկ01.03.201212
Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 12-րդ կետի կիրառության վերաբերյալԱվելացված արժեքի հարկ20.03.201213
Արտոնագրային վճար վճարողների կողմից 2012 թվականի ապրիլի 1-ից հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնելու մասինՀԴՄ, Արտոնագիր, արտոնագրային գործունեություն06.04.201214
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.2-րդ հոդվածի կիրառման մի քանի հարցերի վերաբերյալԱյլ16.04.201215
«Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի կիրարկման վերաբերյալՍոցիալական վճար, Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճար11.05.201216